Chủ tịch nước: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ giao phó

TPO - Chiều 25/7, với tỷ lệ 98,18% đại biểu Quốc hội đồng ý, ông Trần Đại Quang đã chính thức được bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016- 2021. Ngay sau đó, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước.

Ông Trần Đại Quang tuyên thệ. Ảnh Như Ý
Ông Trần Đại Quang tuyên thệ. Ảnh Như Ý

Phát biểu nhậm chức sau khi thực hiện nghi thức tuyên thệ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng cảm ơn QH đã tín nhiệm bầu ông giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam.

“Với vinh dự, trách nhiệm lớn lao của người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước CHXNCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại, Chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, tôi sẽ kế thừa và phát huy truyền thống, dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc và kinh nghiệm của các vị Chủ tịch nước tiền nhiệm”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước nhấn mạnh sẽ nỗ lực làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phối hợp chặt chẽ với QH, Chính phủ và các cơ quan hữu trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp; chủ động tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật phương thức và cơ chế vận hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

 Chủ tịch nước cũng khẳng định chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, lợi ích và an ninh Quốc gia; giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hoà bình để phát triển đất nước.

Ngoài ra,  tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, chủ động xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội ở khu vực trên thế giới.

Ông Trần Đại Quang, sinh ngày 12/10/1956. Quê quán: xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ông Trần Đại Quang có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là Tiến sĩ Luật học, Đại học An ninh; học vị: Tiến sĩ; Học hàm: Giáo sư.

Trong quá trình công tác ông từng đảm nhận nhiều các chức vụ quan trọng trong ngành công an. Từ tháng 4/2006 – tháng 1/2011, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; được phong cấp bậc hàm Trung tướng (2007); được phong học hàm Giáo sư (2009).

Từ tháng 01/2011 – tháng 8/2011, ông là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

Từ tháng 8/2011- tháng 3/2016, ông là Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XI, XII), Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; được phong cấp bậc hàm Thượng tướng (2011), Đại tướng (2012); Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên; đại biểu Quốc hội khóa XIII; Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Trưởng Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Ngày 2/4/2016, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIII, ông Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước.

Ngày 25/7, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, ông Trần Đại Quang tiếp tục được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016- 2021.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng