Chủ tịch nước và những kỳ vọng ở Đà Nẵng

TPO - Đà Nẵng phải trở thành trung tâm kinh tế biển khu vực và cả nước: Đó là chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Đại hội Đảng bộ lần XXI (nhiệm kỳ 2015 – 2020) vừa được khai mạc sáng nay (15/10).

Một phút mặc niệm cố Bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh tại phiên khai mạc sáng nay.
Một phút mặc niệm cố Bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh tại phiên khai mạc sáng nay.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội còn có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo Đảng, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ… Đại hội cũng dành 1 phút mặc niệm cố Trưởng Ban nội chính Trung ương, cố Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, người đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển Đà Nẵng thời gian qua…

Phát biểu khai mạc, Bí thư thành ủy Trần Thọ cho biết sau 5 năm thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ lần XX, tập trung đột phá phát triển kinh tế - xã hội, Đà nẵng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và đang nỗ lực phấn đấu với mục tiêu xây dựng thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại trong giai đoạn tới. 

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX, Phó Bí thư thành ủy Võ Công Trí cho biết, giai đoạn 2010 – 2015, tổng sản phẩm xã hội trên địa (GRDP, giá so sánh 2010) ước tăng 9,7%/năm, cao hơn mức bình quân cả nước, đến năm 2015 ước đạt 45.885 tỷ đồng, bằng 1,6 lần năm 2010. 

GRDP bình quân đầu người đến năm 2015 ước đạt 62,65 triệu đồng, tương đương 2.908 USD, gần bằng 2 lần năm 2010. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, đến năm 2015, tỷ trọng dịch vụ trong GRDP ước đạt 62,6%, công nghiệp - xây dựng 35,3% và nông nghiệp 2,1%...

Chủ tịch nước và những kỳ vọng ở Đà Nẵng  - ảnh 1 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận định, Đà Nẵng là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. 

Năm năm qua, trong bối cảnh đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do tác động của tình hình thế giới, khu vực và tình hình kinh tế - xã hội trong nước, nhưng Đảng bộ, quân và dân Đà Nẵng đã nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng do Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố đề ra, phát triển nhanh và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, Đà Nẵng trong thời gian tới cần phải đầu tư nâng cấp hệ thống cảng biển, nâng cao năng lực khai thác hải sản xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, phấn đấu trở thành một trung tâm kinh tế biển của khu vực và cả nước.

Chủ tịch nước cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm mà Đà Nẵng cần phải khắc phục. “Kinh tế thành phố phát triển chưa bền vững, chưa đạt một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ thành phố, sức cạnh tranh và hiệu quả trên một số lĩnh vực còn thấp. Mô hình tăng trưởng chưa có nhiều thay đổi. Công nghiệp chưa có bứt phá mạnh mẽ, công nghệ chậm được đổi mới. 

Sản phẩm dịch vụ chưa phong phú, chất lượng còn hạn chế. Kết cấu hạ tầng đô thị phát triển nhanh nhưng chưa đồng bộ. Lợi thế về kinh tế biển của thành phố chưa được phát huy. Vai trò động lực, liên kết khu vực và tính lan tỏa của Đà Nẵng trong vùng chưa rõ nét. 

Chủ trương xã hội hóa, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao đạt kết quả chưa cao; việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của thành phố. 

Văn minh đô thị chuyển biến chậm. Đời sống, việc làm của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn. Nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh trên một số mặt, kết quả đạt được còn hạn chế. Việc gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong một số vụ, việc chưa chặt chẽ. 

Tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định. Kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên một số mặt còn hạn chế, chưa ngang tầm với nhiệm vụ chính trị. Việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu đề ra. 

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của một số cơ quan chính quyền còn thấp, chuyển biến chậm” – Chủ tịch nước nêu rõ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đưa ra 4 vấn đề để thảo luận tại Đại hội, đó cũng là yêu cầu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ mới phải phấn đấu thực hiện. 

Đó là phát triển kinh tế, với vai trò là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đà Nẵng phải đi đầu trong phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, trở thành đầu tàu dẫn dắt sự phát triển trong vùng; 

Thứ hai, Đà Nẵng cần tập trung phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đồng bộ với tăng trưởng kinh tế, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực phát triển.; 

Thứ ba, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trung ương 8 (khóa XI) “về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong đó đặc biệt coi trọng thế trận lòng dân, xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc. Xây dựng các lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, có sức chiến đấu cao; 

Thứ tư, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao.

Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ hôm nay (15/10) tới 17/10.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá