Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực Hiến pháp

TP - Sáng 2/12, Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp 1992, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ký chứng thực Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 28/11/2013 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực Hiến pháp

> Những điểm nhấn của Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII
> Quốc hội hoàn thành sứ mệnh lịch sử

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: “Hiến pháp mới là sản phẩm trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện được ý Đảng đồng thuận với lòng dân. Hiến pháp một lần nữa khẳng định tư tưởng bất diệt của dân tộc Việt Nam là đề cao quyền con người, quyền làm chủ của nhân dân, phản ánh giá trị cao quý, bản chất dân chủ tiến bộ của nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hiến pháp mới quy định rõ ràng, đầy đủ chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, bảo vệ Tổ quốc, về tổ chức bộ máy nhà nước, về hiệu lực và việc sửa đổi Hiến pháp”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam không chỉ phản ánh bước tiến mới của đất nước mà còn bảo đảm cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc hơn cho nhà nước và nhân dân trước những thách thức mới của thời đại.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá