Chưa đưa quy định 'cấm nịnh sếp' vào Luật cán bộ, công chức

TPO - Bộ Nội vụ cho rằng, dự thảo Luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức sửa đổi chưa đặt ra vấn đề có một điều khoản riêng về văn hóa công vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ. Trong đó, yêu cầu đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện đề án.

Kế hoạch nhằm mục đích thực hiện có hiệu quả và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các Bộ, ngành, địa phương đối với việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn và tiến độ hoàn thành, trách nhiệm được phân công của các Bộ, ngành địa phương trong việc triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ thời gian qua, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo kế hoạch, các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, là: Hoàn thiện các quy định về văn hóa công vụ; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về văn hóa công vụ; tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ.

Đặc biệt, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị mình trong việc thực hiện văn hóa công vụ, coi đây là tiêu chí để làm căn cứ, cơ sở trong việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các trường hợp vi phạm quy định về văn hóa công vụ sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Cùng với đó, kế hoạch cũng đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định về văn hóa công vụ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị về thực hiện các quy định của pháp luật cũng như các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị mình về đạo đức văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Cùng với đó, kịp thời động viên, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị về chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong thực hiện Đề án Văn hóa công vụ. Kiên quyết, nghiêm khắc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của cơ quan, đơn vị về văn hóa công vụ.

Một trong những điểm mới, được báo chí và dư luận quan tâm trong đề án là quy định "không nịnh bợ, lấy lòng cấp trên vì động cơ không trong sáng". Về vấn đề này, TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) từng lý giải, đây là một đề án khó và còn nhiều ý kiến tranh luận khác nhau, từ bản thân khái niệm văn hóa công vụ thế nào, cho đến các nội dung trong đề án liên quan đến các hành vi, chuẩn mực trong ứng xử của công chức ra sao.

Bộ Nội vụ cũng cho rằng, dự thảo Luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức sửa đổi chưa đặt ra vấn đề có một điều khoản riêng về văn hóa công vụ. Đối với quy định "công chức không được nịnh bợ, lấy lòng cấp trên vì động cơ không trong sáng", các quy định của văn hóa công vụ trong quan hệ ứng xử của cán bộ, công chức, cũng được quy định trong nghĩa vụ của công chức trong thi hành công vụ.

"Đề án văn hóa công vụ cũng như kế hoạch của Bộ chỉ nói "nghiên cứu" đưa các quy định về văn hóa công vụ vào Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức chứ không phải là bắt buộc "phải sửa đổi, bổ sung" luật", Bộ Nội vụ cho biết.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng