Chưa quy định giải quyết khiếu nại đông người

TP - Hôm qua (29/5), Chính phủ đã trình Quốc hội dự án Luật tiếp công dân.

> Đối thoại với doanh nghiệp

Báo cáo Quốc hội thẩm tra dự án Luật tiếp công dân, Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý cho biết, phạm vi điều chỉnh của Luật là: Tập trung vào tổ chức và hoạt động tiếp công dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo nghĩa “đón tiếp, lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân”.

 “Người tiếp công dân phải là người có phẩm chất tốt, liêm khiết, trung thực, có năng lực chuyên môn, am hiểu thực tế, có khả năng vận động, thuyết phục quần chúng, nắm vững chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệt tình và có trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao”  

Trích Điều 13. Dự thảo Luật tiếp công dân

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng hoạt động tiếp công dân không thể tách rời quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh bởi mục đích chính của việc tiếp công dân là nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân, phục vụ cho việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền. Đồng thời, trong Luật này cần cân nhắc thêm một số nội dung liên quan đến quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gắn với trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Về trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng, dự thảo chưa tập trung vào trình tự, thủ tục tiếp nhận cụ thể. Ví dụ khi có đoàn nhiều người cùng đến trụ sở, nơi tiếp công dân thì công chức tiếp công dân phải xử lý như thế nào, hướng dẫn cho họ cử đại diện hoặc kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ của việc cử đại diện ra sao...

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá