Chưa thể thực hiện ngay một Bộ 4 Thứ trưởng

TP - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn cho biết trước mắt chưa thể thực hiện nguyên tắc mỗi Bộ chỉ có 4 thứ trưởng vì nhiều thứ trưởng trong Chính phủ nhiệm kỳ XI vẫn đang trong độ tuổi công tác cũng như đang phát huy được khi chuyển vào Bộ mới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn
Chiều qua (16/8), tại Hà Nội đã diễn ra lễ bàn giao, tiếp nhận Ban Thi đua-khen thưởng T.Ư, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ.

Trao đổi với báo giới bên lề lễ bàn giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn cho biết: Quốc hội vừa quyết nghị về bộ máy Chính phủ mới, theo đó diễn ra việc cơ cấu lại và sáp nhập một số Bộ, ngành để thành lập các bộ quản lý đa ngành, trước mắt chưa thể thực hiện nguyên tắc mỗi Bộ chỉ có bốn thứ trưởng, bởi vì nhiều thứ trưởng trong Chính phủ nhiệm kỳ XI vẫn đang trong độ tuổi công tác cũng như đang phát huy được khi chuyển vào Bộ mới.

Theo nguyên tắc, khi chuẩn bị hợp nhất, chuyển giao thì các Bộ, ngành không đề bạt nhiều cán Bộ. Tuy nhiên đã có dư luận về việc lãnh đạo một số Bộ, ngành gần ngày hợp nhất đã bổ nhiệm hàng loạt cán bộ. Bộ Nội vụ đã tiến hành kiểm tra thông tin nói trên như thế nào, thưa ông?

Chúng tôi đã có trao đổi với các đồng chí ở một số Bộ mà dư luận cho rằng có sự bổ nhiệm hàng loạt, tuy nhiên theo báo cáo của các đồng chí đó thì các trường hợp được bổ nhiệm trước ngày hợp nhất các bộ, ngành, đều xuất phát từ nhu cầu và đã làm quy trình từ trước.

Vậy nên, việc đề bạt, bổ nhiệm, được tiến hành có trình tự, chứ không phải là tiến hành đột xuất như một hướng giải quyết chính sách cho cán bộ. Về số lượng cán bộ được bổ nhiệm trước ngày hợp nhất các bộ, ngành, chúng tôi đang tiến hành thống kê, hiện việc này  chưa làm được đầy đủ.

Khi sáp nhập vào Bộ mới, một số đơn vị có ý muốn đơn vị mình trở thành Tổng cục trong Bộ, chứ không muốn trở thành cấp Cục. Đơn cử, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh nói rằng, khi Ủy ban Thể dục Thể thao sáp nhập vào Bộ, các đồng chí ở Ủy ban này có ý muốn thành lập Tổng cục Thể thao trong Bộ mới?

Chúng tôi đã bàn kỹ vấn đề này với các Bộ đa ngành, đã có nhiều tranh luận nhưng vấn đề phải xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, nếu thực sự cần thành lập Tổng cục thì mới lập.

Còn trong trường hợp yêu cầu chỉ thành lập Cục thôi, mà có ý kiến muốn lập Tổng cục, thì chúng tôi sẽ có trao đổi để đi đến mục đích chính là tổ chức bên trong các Bộ sao cho vừa mức và đảm bảo tính chuyên sâu về công việc, chứ không phải là nhân việc tách, chuyển thì làm cho tổ chức “to” ra.

Một vấn đề khác là khi sáp nhập các bộ, ngành, một số đơn vị phải được sắp xếp, hợp nhất ngay là Văn phòng, Thanh tra, Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Pháp chế, Kế hoạch Tài chính...

Trong hơn 1 tuần qua các Bộ đã rất tích cực làm việc với Bộ Nội vụ để khẩn trương tiến hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu, tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Khóa XII. Tuy nhiên, tôi thấy đây là một việc lớn và khó, vì vậy các Bộ phải tiến hành từng bước.

Cảm ơn Bộ trưởng

Sẽ thí điểm để người dân bầu trực tiếp Chủ tịch xã

Hiện nay chưa có thay đổi về tổ chức HĐND cũng như UBND các cấp, kể cả đô thị cũng như nông thôn. Một vấn đề lớn khác là tạo hành lang pháp lý để người dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã. Vấn đề này cũng sẽ được tiến hành làm điểm, trên cơ sở tổng kết có kết quả tốt thì mới triển khai rộng.

Hiện Chính phủ đang chuẩn bị để trình Quốc hội xem xét vấn đề người dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã. Quốc hội cho phép đến đâu thì làm đến đó. Việc chọn địa phương nào để làm điểm sẽ được các cơ quan chức năng có liên quan bàn bạc kỹ trong thời gian tới.

Võ Văn Thành
Thực hiện

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá