Chuẩn bị bầu Tổng thư ký Quốc hội

TPO - Trong kỳ họp tới, Quốc hội (QH) sẽ xem xét quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với đại biểu QH và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu Tổng Thư ký QH…

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII
Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII

Sáng 15/9, báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (QH) về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trong kỳ họp tới QH sẽ xem xét quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với đại biểu QH và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu Tổng Thư ký QH…

Theo ông Phúc, Luật tổ chức QH có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016. Theo đó, một số nhiệm vụ phục vụ công tác chuẩn bị, tiến hành các phiên họp tháng 1, 2 và 3/2016 của Ủy ban thường vụ QH và kỳ họp thứ 11 của QH sẽ thuộc trách nhiệm của Tổng thư ký QH. Vì vậy, đề nghị bổ sung việc bầu Tổng Thư ký QH nội dung này vào dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10.

Ngoài ra, trong kỳ họp trên QH cũng sẽ xem xét, quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với đại biểu QH và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 12 của Luật bầu cử đại biểu QH và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Về một số nội dung khác, ông Phúc cho biết, trong kỳ họp này QH tiến hành giám sát chuyên đề và xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng, chống tham nhũng, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của các cơ quan của QH. QH sẽ dành thời gian để xem xét việc thực hiện các nghị quyết của QH, kết luận của Ủy ban thường vụ QH về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015 và trên cơ sở đó tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Hiện nay, các cơ quan đang tích cực chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu của các nội dung để trình Ủy ban thường vụ QH cho ý kiến, gửi đại biểu QH.

Cũng tại kỳ họp cuối năm này, QH sẽ dành thời gian thỏa đáng để xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016. Theo ông Phúc, các báo cáo này đang trong quá trình hoàn tất việc chuẩn bị, cập nhật thông tin, số liệu để gửi đến cơ quan thẩm tra và trình Ủy ban thường vụ QH cho ý kiến tại phiên họp tháng 10. Các vấn đề về nhân sự và một số nội dung quan trọng khác  đang được tích cực chuẩn bị.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá