Chuẩn bị thanh tra quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường tại Hà Nội

TPO - UBND TP Hà Nội có văn số 6821 yêu cầu sở, ngành liên quan triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra việc quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh.

Công văn nêu rõ, thực hiện kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra việc quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, có đề cập, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập 4 Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra việc quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh gồm: 3 Đoàn thanh tra do Cục I, Cục II, Cục III, Thanh tra Chính phủ chủ trì (thành lập và triển khai ngay trong tháng 11/2016, thanh tra tại 6 tỉnh, thành phố.

Đoàn thanh tra do Vụ I, Thanh tra Chính phủ chủ trì, thành lập và triển khai trong năm 2017 thanh tra tại các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cao su, chè, lâm nghiệp). UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập 1 đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra việc quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh (đối với những địa phương Thanh tra Chính phủ không thanh tra).

Về nội dung trên, UBND thành phố giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất; báo cáo UBND thành phố thành lập đoàn thanh tra liên ngành do lãnh đạo Thanh tra thành phố làm Trưởng đoàn, thực hiện thanh tra theo Kế hoạch số 3001/KH-TTCP ngày 14/11/2016 của Thanh tra Chính phủ.

Trường hợp Thanh tra Chính phủ cũng tiến hành thanh tra trên địa bàn thành phố, giao Thanh tra thành phố cử cán bộ phối hợp với Thanh tra Chính phủ khi tiến hành thanh tra (không thành lập đoàn thanh tra liên ngành của thành phố).

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng