Chuẩn bị tốt nhân sự khóa mới không để lúng túng, bị động

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương triển khai làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ để chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới, nhất là cấp chiến lược, không để lúng túng, bị động và bảo đảm sự chuyển giao vững chắc giữa các thế hệ.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Bộ Công an
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Bộ Công an

Ngày 22/8, Ban Tổ chức Trung ương có buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an để làm rõ một số vấn đề còn khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lực lượng Công an nhân dân; góp phần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương trong thời gian tới.

Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc của Bộ Công an trong quá trình triển khai, thực hiện một số nhóm vấn đề lớn như: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII; việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế của lực lượng Công an nhân dân theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện Kết luận số 48-TB/TW của Ban Bí thư và Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 24-KL/TW, ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, nội dung buổi làm việc sẽ giúp Đảng ủy Công an Trung ương chuẩn bị tốt hơn Đại hội đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân nhiệm kỳ tới; làm tốt công tác tổ chức, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, công tác chính trị tư tưởng trong Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc; để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư... Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ cảm ơn Ban Tổ chức Trung ương, thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, bổ nhiệm, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của lực lượng Công an nhân dân và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, phối hợp của Ban Tổ chức Trung ương trong thời gian tới...

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã quyết liệt chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, kịp thời cụ thể hóa, ban hành Thông tri hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong lực lượng công an nhân dân; kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng.

Đồng thời, triển khai làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ để chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới, nhất là cấp chiến lược, không để lúng túng, bị động và bảo đảm sự chuyển giao vững chắc giữa các thế hệ. Chú trọng công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên trong lực lượng Công an, qua đó góp phần chuẩn bị đội ngũ cán bộ thật sự có đức, có tài, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Báo Chính phủ

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng