Chương trình mới thay thế Đề án 112

Đây là Chương trình triển khai thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Gọi tắt là Chương trình 64).

Ngày 26/11, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về Đề án Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.

Phó thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với các Bộ để xác định rõ tên, nội dung chủ yếu một số đề án, dự án ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; các đề án, dự án này cần thực hiện thống nhất từ các Bộ tới các địa phương (gọi tắt là các dự án đặc thù cấp ngành).

Cần phân định rõ các nội dung, nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp Bộ, ngành, cấp địa phương, trình tự phối hợp khi triển khai các đề án, dự án như vậy để các cấp chủ động chỉ đạo triển khai.

Bên cạnh đó, Chương trình 64 cần chỉ rõ các nhiệm vụ có tính chất chung ở mọi cơ quan, mọi cấp như: tin học hóa hoạt động của các văn phòng Bộ, UBND các cấp, các Sở; tích hợp và cập nhật hóa các báo cáo về tình hình triển khai công tác phục vụ lãnh đạo các cấp; các giao diện điện tử của các cơ quan tới người dân (gọi tắt là các dự án dùng chung).

Theo đó, Bộ TT&TT phải khẩn trương hoàn thành trước ngày 31/12/2007 các quy định là tiền đề để có thể triển khai nhanh, thống nhất, hiệu quả cao Chương trình 64 như: cơ chế xây dựng, thẩm định, triển khai các dự án công nghệ thông tin và truyền thông ở cấp cơ sở, cấp tỉnh và cấp Bộ.

Đồng thời, Bộ TT&TT phải xây dựng và công bố trước ngày nêu trên các tiêu chuẩn kỹ thuật về CNTT cần được áp dụng ở các địa phương, các Bộ khi triển khai Chương trình này.

Phó thủ tướng cũng giao Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất kế hoạch vốn ngân sách cho Chương trình ở cấp tỉnh và các Bộ giai đoạn 2008 - 2010, chú ý khai thác các kết quả đã đầu tư về trang thiết bị, phần mềm dùng chung, đào tạo nhân lực mà Đề án 112 đã triển khai, tránh đầu tư trùng lắp.

Trước đó, Phó thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương của Bộ TT&TT trong việc tiếp nhận, kế thừa các kết quả của Đề án 112.

Theo D.B
Thanh Niên

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá