Chương trình triển khai Thỏa thuận đối tác chiến lược Nhà nước - Doanh nghiệp

Bộ Thông tin&Truyền thông và Microsoft Việt Nam chính thức công bố Chương trình được hai bên ký kết vào ngày 21/5/2007 dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông Steve Ballmer - Tổng giám đốc Điều hành Microsoft.

Các đại diện tại Lễ công bố
Việc công bố Chương trình triển khai Thỏa thuận thể hiện  nỗ lực của hai bên trong suốt thời gian qua nhằm xây dựng các nội dung hợp tác cụ thể phù hợp với các mục tiêu chính sách về công nghệ thông tin và truyền thông của Chính phủ Việt Nam.

Lễ công bố Chương trình triển khai Thỏa thuận đối tác chiến lược Nhà nước – Doanh nghiệp thể hiện cam kết mạnh mẽ và lâu dài của Microsoft với Việt Nam nhằm thực thi và đạt được các mục tiêu đã đề ra trong việc phát triển ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

Hợp tác Nhà nước – Doanh nghiệp được Bộ Thông tin và Truyền thông xác định là một trong những giải pháp then chốt để thúc đẩy ngành công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trong xu thế hội nhập quốc tế.

Theo Thỏa thuận này, Microsoft sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng nền kinh tế tri thức qua việc đẩy mạnh xây dựng hạ tầng Chính phủ điện tử và đào tạo kỹ năng về công nghệ thông tin thông qua chương trình đào tạo Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) dành cho 200 nhân viên được lựa chọn của Chính phủ Việt Nam thuộc 22 Bộ - Ngành và trên 64 tỉnh thành trong cả nước; đào tạo và cấp học bổng cho 300 sinh viên được lựa chọn từ các trường đại học trên cả nước.

Bên cạnh các hoạt động hợp tác đầu tư đã và sẽ mang lại doanh thu lớn đóng góp cho ngành công nghệ thông tin Việt Nam như hợp tác với FPT, CMC, HPT, Microsoft sẽ thiết lập chương trình khởi động các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm hỗ trợ ít nhất 20 doanh nghiệp kinh doanh phần mềm trong nước thông qua việc cung cấp các chương trình đào tạo, dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tài chính của Microsoft trong các hoạt động liên quan đến việc nâng cao khả năng tiếp thị, giành được các công việc kinh doanh mới và thực hiện các dự án thành công cho các khách hàng mới.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá