Chuyển công việc chốt sổ BHXH ra sao?

TP - Bạn đọc Nguyễn Văn Long (Nam Định) hỏi: Trước tôi tham gia BHXH tại TPHCM được 32 tháng, đến tháng 8/2013 tôi chuyên về Nam Định làm việc và đóng tiếp ở đây. Tháng 2/2017 tôi xin nghi việc mới biết công ty nợ quỹ bảo hiểm nên không thể chốt sổ cho công nhân. Vậy, tôi muốn chốt sổ với thời gian tham gia tham gia BHXH tại TPHCM được không?

Trả lời:
Theo Khoản 3, Điều 46, Quyết định 595-QĐ/BHXH, việc ghi, xác nhận thời gian đóng BHXH trong sổ như sau: Nội dung ghi trong sổ BHXH phải đầy đủ theo từng giai đoạn tương ứng với mức đóng và điều kiện làm việc của người tham gia BHXH.
Với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ số tiền còn nợ và tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm cho người lao động. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng đủ.
Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH. Khi điều chỉnh sổ phải ghi cụ thể nội dung điều chỉnh, xác nhận luỹ kế hoặc tổng thời gian đã đóng. Do đó, bạn có thể làm đơn (mẫu TK1-TS) nộp cho BHXH Nam Định để được xem xét, giải quyết.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng