Chuyển Cục Kiểm soát thủ tục hành chính về Bộ Tư pháp

TP - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 74/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ, bao gồm 19 Vụ, Cục, đơn vị.

> Sẽ thống nhất một mã số công dân

Theo Nghị định này, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) sẽ được chuyển từ Văn phòng Chính phủ về Bộ Tư pháp. Trước đó, xét đề nghị của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý chuyển nhiệm vụ, bộ máy tổ chức làm công tác kiểm soát TTHC về Bộ Tư pháp.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá