Chuyển giao Đề án 112 về Bộ Bưu chính Viễn thông

TPO - Ngày 3/8, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công văn số 4294 đồng ý chuyển giao các kết quả của Đề án 112 về Bộ BC - VT để tiếp tục khai thác, sử dụng cho các chương trình ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ chỉ đạo Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ lập phương án, kế hoạch và thực hiện việc chuyển giao các kết quả của Đề án 112 theo các quy định hiện hành, cả về tổ chức, giải pháp công nghệ, sản phẩm phục vụ hình thành cơ sở pháp lý về tin học hóa quản lý hành chính nhà nước, sản phẩm công nghệ thông tin.

Ban Điều hành Đề án 112 của các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm bàn giao ngay những hạng mục hạ tầng, thiết bị đã mua sắm cho các đơn vị chủ trì ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, địa phương để đưa vào lắp ráp, vận hành, khai thác.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng