Chuyển giao kết quả Đề án 112 về Bộ Thông tin và Truyền thông

Theo Công văn ngày 5/10 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận nguyên trạng bộ máy giúp việc Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ cùng kết quả của Đề án như đề nghị của Bộ này.

Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ được tiếp tục sử dụng các phòng làm việc và phòng lắp đặt thiết bị kỹ thuật hiện có.

Trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông chưa làm thủ tục tiếp nhận Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ, giao Kế toán trưởng Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ làm đầu mối tiếp nhận các công văn gửi đến Ban Điều hành, giao Văn phòng Chính phủ tiếp tục trả lương cho các cán bộ của Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ (Cục Quản trị - Tài vụ) phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc giải quyết các tồn tại về kinh phí của Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ được cấp qua tài khoản của Văn phòng Chính phủ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá