Chuyển việc đóng BHXH ra sao khi chưa chốt sổ cũ

TP - Bạn đọc Lê Minh Tâm (Bắc Ninh) hỏi: Năm 2016 tôi làm ở Lào Cai và đóng đóng BHXH được 5 tháng, khi nghỉ việc lại không chốt sổ. Nay tôi làm cho công ty ở Bắc Ninh, nay tham gia BHXH tôi cần làm thủ tục gì để không chồng chéo với sổ cũ, vì nhiều người nói nếu không hủy sổ cũ sẽ không lấy được tiền bảo hiểm?

Trả lời
Theo Khoản 5, Điều 21, Luật BHXH: Trách nhiệm của chủ sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động phải phối hợp với cơ quan BHXH chốt và trả sổ cho người lao động. Vì vậy, bạn đề nghị đơn vị cũ làm thủ tục xác nhận và trả sổ BHXH, sao đó, bạn lập tờ khai (mẫu TK1-TS) gửi công ty ở Bắc Ninh để làm thủ tục báo tăng lao động để tiếp tục ghi thời gian đóng và trả sổ BHXH đã cấp.
Trường hợp đơn vị trước đây chưa đăng ký đóng BHXH, BHYT cho bạn thì bạn đề nghị đơn vị sử dụng lao động mà bạn đang làm việc cấp sổ và mã số BHXH mới để tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá