Cơ cấu nền kinh tế bị méo mó

TP - Chúng ta có biểu hiện cơ cấu kinh tế bị méo mó. Làm cho hiệu quả của nền kinh tế thấp, sức cạnh tranh không đảm bảo.

Cơ cấu nền kinh tế bị méo mó

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển:

Cơ cấu nền kinh tế bị méo mó

Tốc độ tăng trưởng kinh tế cứ đạt mức nhất định lại bị tụt xuống. Đã có lúc GDP tăng 8,4% nhưng rồi lại tụt xuống 5,3%.

Nền kinh tế như một chiếc xe chạy nhanh một chút là nóng máy, phải giảm tốc độ. Do vậy, phải tái cơ cấu. Muốn tái cơ cấu cần bắt đầu từ 4 “động cơ”: Ngân sách, ngân hàng, đầu tư nước ngoài và chứng khoán. Đối với ngân sách, trước chúng ta rót tiền chưa đúng, rót tràn lan quá thì bây giờ phải rót đúng nơi, đúng chỗ.

Hiện nay có dự án với tốc độ đầu tư nhỏ giọt thì phải 35 năm mới đủ vốn. Kiểu đầu tư chạy chỗ đã khiến mất cân đối, phân tán nguồn lực. Do vậy, phải thay đổi tư duy trong đầu tư, không phải cái gì cũng trông chờ ngân sách nhà nước. Trong chi thường xuyên, phải tập trung đầu tư cho con người. Đáng ra đến 2010, lương tối thiểu phải đạt 1,4 triệu đồng, nhưng thực tế chỉ có 830 nghìn đồng. Bây giờ trong chi thường xuyên phải dành nguồn lực để nâng lương.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng