Có được đổi mã quyền lợi hưởng BHYT?

TP - Bạn đọc Nguyễn Văn Đăng (Quảng Trị) hỏi: Giai đoạn 1980-1983 tôi có tham gia quân đội, sau đó chuyển ngành sang làm công chức ở cơ quan nhà nước tới nay. Hiện tôi tham gia Hội Cựu chiến binh của cơ quan, Hội Cựu chiến binh cấp trên cho biết có thể đổi mã thẻ BHYT từ mã 4 lên mã 2. Vậy trường hợp của tôi và một số anh em trong cơ quan như tôi có được đổi mã quyền lợi BHYT không?

Trả lời:
Theo Điểm 2, Khoản 15, Điều 1 Luật BHYT 2014: Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.
Do đó, trường hợpc ủa bạn nếu có đầy đủ giấy tờ liên quan chứng minh đã tham gia chiến đấu, làm nhiệm vụ quốc tế, trực tiếp phục vụ chiến đấu trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoặc sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã phục viên, nghỉ hưu chuyển ngành thì bạn được đổi thẻ BHYT theo mã của đối tượng cựu chiến binh.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng