Có lúc chúng ta nhận thức chưa đúng

TP - Sau hai ngày làm việc, sáng 23-1, tại Quảng Ninh, hội thảo quốc gia “Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh phát triển mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam” do Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức đã bế mạc.

Phát biểu kết luận hội thảo, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá: Dự định thông qua hội thảo, đóng góp tích cực cho việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội Lần thứ 11 của Đảng và kiến nghị cho việc đẩy mạnh công cuộc đổi mới trong bối cảnh mới và trong thời gian tới là có cơ sở.

Chúng ta lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, kiểm điểm lại mình một cách cầu thị, càng thấy rằng, lúc này, lúc khác đã làm không đúng. Khi tuyệt đối hóa, lúc lại xem nhẹ, đơn giản hóa.

Đây là cơ hội để nghiên cứu sâu, đánh giá kỹ các giá trị của học thuyết Mác mà trong nhìn nhận, đánh giá và xử lý, chúng ta có lúc đã nhận thức chưa thỏa đáng.  

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá