Có nơi người đứng đầu bị chi phối bởi “lợi ích nhóm”

TP - Sáng 22/3, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học về một số vấn đề lý luận thực tiễn về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức Đảng và đảng viên.

Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định, trong những năm qua, phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức Đảng và đảng viên đã thu được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý kinh tế hiện nay chưa đảm bảo, chưa có tác dụng ngăn chặn các tiêu cực. Vai trò, trách nhiệm của đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trong thực hiện sự lãnh đạo của Đảng chưa được thể hiện rõ, có nơi bị chi phối bởi “lợi ích nhóm”, “tư duy nhiệm kỳ”.

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh cho rằng cần phải tập trung xây dựng cán bộ cấp chiến lược, cấp Trung ương có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín. Đồng thời tập trung xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng