Cơ quan nào xác minh tài sản, thu nhập của người ứng cử QH?

TP - Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Ủy ban kiểm tra Tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư; Thanh tra bộ hoặc Vụ tổ chức- cán bộ, Ban Tổ chức- cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp T.Ư và Thanh tra tỉnh là các cơ quan xác minh tài sản, thu nhập của người ứng cử Quốc hội.

Đó là nội dung của Thông tư liên tịch số 527 (ngày 22/3/2007) hướng dẫn việc xác định cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội do Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ- Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng vừa ban hành.

Theo đó, trong trường hợp người được xác minh tài sản, thu nhập là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng quản lý hoặc là cán bộ công tác tại các cơ quan của Đảng ở T.Ư, cơ quan tiến hành xác minh tài sản, thu nhập là Ủy ban Kiểm tra T.Ư (trường hợp cần thiết thì Ủy ban Kiểm tra T.Ư trưng tập cán bộ của Thanh tra Chính phủ tham gia).

Người được xác minh tài sản, thu nhập là cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư, Ban thường vụ Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy, Thành ủy thuộc tỉnh, Ban thường vụ Đảng ủy xã, phường, thị trấn quản lý hoặc là cán bộ công tác tại cơ quan Đảng ở địa phương, cơ quan tiến hành xác minh là Ủy ban kiểm tra Tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư (trường hợp cần thiết thì trưng tập cán bộ của Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, cán bộ của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy, Thành ủy thuộc tỉnh, cán bộ của Thanh tra huyện, Thanh tra sở tham gia)…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng