Có thể xử hình sự người quyết định đầu tư sai

TP - Ngày 18/6, với đa số tán thành, Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công, có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Trong đó quy định rõ 12 hành vi bị cấm trong đầu tư công

Có thể xử hình sự người quyết định đầu tư sai

Luật quy định 12 hành vi bị cấm trong đầu tư công: Quyết định chủ trương đầu tư không phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, được duyệt không đúng thẩm quyền, không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, không cân đối được nguồn vốn đầu tư;

quyết định đầu tư chương trình, dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc không đúng với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt, vụ lợi, tham nhũng trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công;

Đưa, nhận, môi giới hối lộ; Sử dụng vốn đầu tư công không đúng mục đích, không đúng đối tượng, vượt tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật…

Người gây ra thất thoát, thiệt hại trong đầu tư công sẽ bị kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời phải bồi thường thiệt hại tùy theo tính chất, mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật. Luật cũng quy định phải thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư công...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng