Coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn là giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Tại buổi làm việc với Ban Bí thư TW Đoàn sáng 23/3, Thủ tướng Phan Văn Khải đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2004, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên.

Về nhiệm vụ của Đoàn trong năm 2005, Thủ tướng lưu ý, các cấp bộ Đoàn cần hướng phong trào thanh niên về cơ sở với các hoạt động trọng tâm, trọng điểm; tăng cường đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên các dân tộc, tôn giáo, đặc biệt là thanh niên các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Thủ tướng nói Đoàn Thanh niên cần chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh niên tham gia xóa đói giảm nghèo, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội và tội phạm trong thanh niên.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá