Công bố 5 luật mới

Sáng 12/7, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố 5 luật, bộ luật vừa được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6 gồm Bộ luật Hàng hải Việt Nam; Luật Đường sắt; Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; Luật Hải quan; Luật Du lịch.

Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 gồm 18 chương, 261 điều, là đạo luật duy nhất về chuyên ngành của Việt Nam hiện nay được gọi là bộ luật. Bộ luật này được xây dựng trên cơ sở kế thừa Bộ luật Hàng hải năm 1990, nhưng cả bố cục cũng như nội dung đều đã được thay đổi toàn diện, phù hợp với các điều ước quốc tế liên quan.

Luật Đường sắt là văn bản pháp lý cao nhất trong lĩnh vực đường sắt trong vòng 120 năm trở lại đây gồm 8 chương, 114 điều. Luật quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, kinh doanh đường sắt. Đặc biệt sự ra đời của Luật Đường sắt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư, xây dựng, kinh doanh đường sắt.

Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu được sửa đổi lần này gồm 7 chương, 29 điều, đảm bảo tính minh bạch, thống nhất chính sách ưu đãi đầu tư, góp phần phát huy nội lực để phát triển sản xuất. Các quy định của Luật phù hợp với những cam kết quốc tế, đặc biệt là các nội dung liên quan đến quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Luật Hải quan cũng đã bổ sung 1 điều mới, sửa đổi, bổ sung 23 điều của Luật hiện hành, có thể phân định thành 3 nhóm gồm nhóm quy định liên quan đến hiện đại hóa hải quan, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; nhóm các quy định về phương thức quản lý hải quan. Những nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật này sẽ tác dụng trực tiếp đến những cá nhân, tổ chức hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu bằng cách thay đổi phương pháp quản lý mới của cơ quan hải quan, đặc biệt là nguyên tắc kiểm tra hải quan.

Luật Du lịch gồm 11 chương, 88 điều quy định về tài nguyên du lịch, hoạt động du lịch; quyền, nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch. Luật này thể hiện quan điểm phát triển bền vững, thể hiện đặc điểm của du lịch là lĩnh vực có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao.

Tất cả các luật, bộ luật trên đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2006./.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá