Sự kiện: Vấn đề quan tâm

Công bố dự thảo pháp luật trước 60 ngày để dân đóng góp

Ngày 11/6/2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có công văn chỉ đạo, qua Website Chính phủ xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính - Ảnh Website Chính phủ

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan và tổ chức được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ (như nghị quyết, nghị quyết liên tịch của Chính phủ với các cơ quan khác của Nhà nước hoặc với cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị-xã hội, nghị định) phải công bố các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật không có nội dung thuộc bí mật nhà nước lên Website Chính phủ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến trong thời gian ít nhất là 60 ngày trước khi gửi dự thảo đến cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

Việc đóng góp ý kiến cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ có thể thực hiện bằng cách gửi thư điện tử đến Website Chính phủ hoặc gửi văn bản đến Văn phòng Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, việc công bố dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Website Chính phủ là bắt buộc đối với cơ quan soạn thảo và trong hồ sơ dự thảo văn bản gửi cơ quan thẩm định và trình Chính phủ, cơ quan soạn thảo phải báo cáo giải trình đầy đủ, trung thực những ý kiến đóng góp và việc tiếp thu những ý kiến đóng góp.

Thủ tướng nêu rõ chỉ những dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cá biệt sau đây của Chính phủ: Nghị định về việc thành lập mới, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới, thay đổi tên gọi của các đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh; Nghị định phê duyệt đơn vị bầu cử; Nghị định sáp nhập, giải thể, thành lập cơ quan thuộc Chính phủ (không có quy định nhiệm vụ, quyền hạn); Nghị quyết phiên họp Chính phủ; Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 05 năm của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mới không thực hiện việc công bố xin ý kiến nhân dân trên Website Chính phủ.

Quyết định này của Thủ tướng nhằm thần đẩy mạnh cải cách hành chính, nhấn mạnh đến nhiệm vụ xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp với cơ chế mới, cải tiến quy trình xây dựng và ban hành văn bản pháp luật của Chính phủ nhằm mục tiêu xây dựng một nền hành chính do dân, vì dân và cũng để thực hiện đúng cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới.

Theo Website Chính phủ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá