DMCA.com Protection Status

Công bố sách về kiểm soát quyền lực, chủ quyền Việt Nam

TPO - 15 tác phẩm có giá trị và ý nghĩa lớn được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật công bố ngày 10/12.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật công bố 15 tác phẩm có giá trị và ý nghĩa lớn
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật công bố 15 tác phẩm có giá trị và ý nghĩa lớn

Quyền Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Chí Thành cho biết, trong thời gian qua, Nhà xuất bản đã phối hợp với các cơ quan phát hành hàng trăm đầu sách chính trị, lý luận, pháp luật với các mảng đề tài phong phú. Trong đó có các mảng sách trọng tâm phục vụ việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII. Tính đến ngày 1/12/2019, Nhà xuất bản đã cho ra mắt bạn đọc gần 500 ấn phẩm sách chính trị, lý luận pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ công bố sách lần này, Nhà xuất bản chọn lọc giới thiệu 15 tác phẩm có giá trị và ý nghĩa lớn, nổi bật là cuốn sách "Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới". Cuốn sách đã hệ thống hóa các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, từ thời kỳ đất nước bước vào đổi mới đến nay.

Hay cuốn sách "Mô hình hay, cách làm việc hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Trung ương chọn lọc, giới thiệu một số mô hình hay, cách làm hiệu quả, sự vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác, học tập, lao động của một số tập thể, cá nhân ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong cả nước.

Cuốn sách "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" gồm hơn 50 bài viết của các nhà khoa học, lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 28/8/2019, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Cuốn sách "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay" do nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chủ biên, với sự tham gia nghiên cứu, biên soạn của nhiều nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học uy tín, đứng đầu là Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng các nhà nghiên cứu của Học viện An ninh nhân dân và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Cuốn sách "Kiểm soát quyền lực ở nước ta qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng" do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Mai Trực làm chủ biên. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm soát quyền lực qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phát huy các kết quả đạt được, khắc phục các hạn chế, yếu kém trong việc kiểm soát quyền lực.

Cuốn sách "Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông" do tập thể tác giả: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Minh Hồng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Nam Tiến, Tiến sỹ Nguyễn Kim Hoàng, Tiến sỹ Ngô Hữu Phước – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, biên soạn…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng