Công chức không được uống rượu bia trong giờ làm việc

TP - Cán bộ, công chức, viên chức không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng; không đi muộn, về sớm, không chơi games trong giờ làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, kể cả vào bữa ăn giữa hai ca trong ngày làm việc và ngày trực.

Cán bộ, công chức, viên chức phải có mặt đúng giờ tại công sở theo giờ hành chính hoặc theo quy định cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Đó là một trong những nội dung của Chỉ thị  05/CT-TTg vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành hôm qua (31/1).

Thủ tướng cũng chỉ thị, thủ trưởng các cơ quan thuộc bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước có trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn, định mức lao động và thời giờ làm việc của CBCC, áp dụng cơ chế khoán theo công việc hoặc theo thời gian thực hiện công việc; Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO- 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng.

Bảo đảm trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc phù hợp với tính chất, đặc thù lao động cho cán bộ, công chức, viên chức; triển khai có hiệu quả chương trình hiện đại hóa nền hành chính, hiện đại hóa công sở.  

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá