Công đoàn Dệt May Việt Nam thu hồi 11 quyết định tổ chức cán bộ

TPO - Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam (DMVN), ông Lê Nho Thướng vừa ký Thông báo số 81/TB-CĐDM về việc tạm dừng sắp xếp, tổ chức bộ máy Công đoàn DMVN.

Thông báo Số 81 do Chủ tịch Công đoàn dệt may Việt Nam ký.
Thông báo Số 81 do Chủ tịch Công đoàn dệt may Việt Nam ký.

Cụ thể, ngày 12/3/2019, ông Lê Nho Thướng, Chủ tịch Công đoàn DMVN đã ký Thông báo số 81/TB-CĐDM về việc tạm dừng sắp xếp, tổ chức bộ máy Công đoàn DMVN. Theo đó, Thường vụ Công đoàn DMVN đã giao Ban Tổ chức Công đoàn DMVN thu hồi 2 quyết định về sáp nhập các ban trực thuộc, 9 quyết định về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Được biết, Thường vụ Công đoàn DMVN dựa trên Kết luận số 170/KL-TLĐ ngày 31/1/2019 của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh đơn thư tố cáo tại cơ quan Công đoàn DMVN liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức bộ máy và bổ nhiệm nhân sự tại đơn vị này. 

Dựa vào căn cứ trên, Thường vụ Công đoàn DMVN đã giao Ban Tổ chức Công đoàn DMVN thu hồi 11 quyết định liên quan đến sắp xếp bộ máy, tổ chức và nhân sự.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng