Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình:

Công tác cán bộ được tiến hành chặt chẽ, bài bản

TP - Trao đổi với báo chí về kết quả đại hội 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương (T.Ư), ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, cho biết công tác nhân sự nhận được sự thống nhất rất cao. Kết quả bầu cử cơ bản tập trung, bầu trúng theo đề án nhân sự.

Ðại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành tại Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025             Ảnh: Như Ý
Ðại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành tại Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025 Ảnh: Như Ý

Vừa qua, 67/67 đảng bộ trực thuộc T.Ư đã tổ chức xong đại hội, xin ông cho biết những kết quả đạt được?

Đến nay, 100% đảng bộ trực thuộc T.Ư đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng tiến độ, sớm hơn so với 3 nhiệm kỳ trước đây, đảm bảo đúng quy định, chất lượng theo yêu cầu. Công tác chuẩn bị văn kiện tại các đại hội được tiến hành công phu, kỹ lưỡng, chất lượng. Chất lượng văn kiện được nâng lên, nhất là việc xác định tầm nhìn và các nhiệm vụ đột phá.

Điểm mới trong dự thảo văn kiện các đảng bộ đã tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, chú trọng nhiều hơn công tác xây dựng Đảng; lựa chọn khâu đột phá để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch, nên cũng nhận được sự thống nhất rất cao. Kết quả bầu cử cơ bản tập trung, bầu đúng, bầu đủ, bầu trúng theo đề án nhân sự. Các chức danh chủ chốt trúng cử với tỷ lệ phiếu rất cao.

Ông có thể cho biết rõ hơn về kết quả công tác nhân sự, nhất là về mặt chất lượng cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025?

Cơ cấu, chất lượng cấp ủy nhiệm kỳ mới được nâng lên rõ rệt so với nhiệm kỳ trước. Cấp ủy nữ là 523 người, đạt tỷ lệ 15,71%, cao hơn nhiệm kỳ trước 2,69%. Bí thư cấp ủy nữ là 9 người, đạt tỷ lệ 13,85% (nhiệm kỳ trước là 3 người). Cấp ủy người dân tộc thiểu số là 389 người, đạt tỷ lệ 11,68%, cao hơn nhiệm kỳ trước 0,72%. Cấp ủy có trình độ thạc sĩ trở lên là 2.220 người (28 giáo sư, phó giáo sư), đạt 66,67%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,17%. Tuổi bình quân của ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư thấp hơn so với nhiệm kỳ trước; có 28 bí thư từ 50 tuổi trở xuống, đạt tỷ lệ 43,08%. Có 27 bí thư cấp ủy không là người địa phương, đạt tỷ lệ 41,54%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,08%.

Có được kết quả nêu trên là do đâu, thưa ông?

Đầu tiên là có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao, chặt chẽ, nhất quán của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; các lãnh đạo chủ chốt; và Thường trực Ban Bí thư. Điều rất quan trọng nữa là chúng ta có sự quyết tâm cao, sự nỗ lực lớn, chủ động, tích cực của cấp ủy, thường vụ cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy trong việc chuẩn bị, tổ chức đại hội.

Công tác cán bộ được tiến hành chặt chẽ, bài bản - ảnh 1 Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư

Từ đầu nhiệm kỳ, công tác cán bộ được tiến hành chặt chẽ, bài bản, kỹ lưỡng, từ việc thể chế hóa văn bản về công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, gắn với thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống chạy chức chạy quyền được lãnh đạo, chỉ đạo và được thực hiện rất nghiêm túc.

Với những kết quả đạt được, Ban Tổ chức Trung ương rút ra những bài học kinh nghiệm gì trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến đến Đại hội XIII sắp tới?

Bài học đầu tiên là phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội; chỉ đạo ban hành hệ thống văn bản sớm, đầy đủ, toàn diện về chuẩn bị và tổ chức đại hội. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Đồng thời, nắm vững và kịp thời xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp, phát sinh trên địa bàn trước khi đại hội diễn ra; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận liên quan đến nhân sự trước, trong và sau đại hội để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, bất cập.

Trong công tác nhân sự đại hội, phải tuyệt đối tuân thủ đúng quy trình 5 bước, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc; chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống ngoài dự kiến.

Cảm ơn ông.

Quy trình công tác cán bộ được thể hiện rõ, thực hiện nghiêm túc 5 bước, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Ông Nguyễn Thanh Bình,

Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng