Công tác thông tin đối ngoại góp phần bảo vệ Tổ quốc

Sáng 15-2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ (Khóa X) của Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại.

> Công tác tuyên giáo phải luôn đổi mới, chủ động, nhạy bén

Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh, thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại và công tác tư tưởng của Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác thông tin đối ngoại có vai trò rất quan trọng trong việc giúp thế giới hiểu rõ và hiểu đúng về Việt Nam, qua đó tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác chỉ đạo, cơ chế phối hợp giữa các ban, bộ, ngành đối với hoạt động thông tin đối ngoại hiện nay, trong đó có một số yếu kém tồn tại đã lâu, nhưng chậm được khắc phục.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu sắc như ngày nay, tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, tác động mạnh đến môi trường an ninh và phát triển của Việt Nam, công tác thông tin đối ngoại đang đứng trước những cơ hội và thách thức đan xen.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá