Cung cấp tin cho báo chí chậm nhất 1 ngày sau khi việc xảy ra

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

> Không chỉ đạo đức, còn là nghĩa vụ
> Bổ sung quy định yêu cầu báo chí cung cấp nguồn tin

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ mỗi tháng 1 lần về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức họp báo và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của cơ quan mình, về lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình thông qua các hình thức như: Hằng tháng cung cấp thông tin cho báo chí và cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan mình; ít nhất 3 tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí...

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá