Cuối tháng 3/2005: Trình Thủ tướng Dự thảo Quy chế Khu đô thị mới

Sau khi đã điều chỉnh và xin ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Xây dựng đã điều chỉnh dự thảo Quy chế Khu đô thị mới, để trình Thủ tướng phê duyệt vào cuối tháng 3/2005.

Quy chế sẽ áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia vào quá trình quản lý và thực hiện dự án khu đô thị mới. Quy chế về KĐTM này được điều chỉnh là dự án được thành lập mới có quy mô chiếm đất từ 50 ha trở lên. Kể từ ngày quy chế này có hiệu lực, các dự án có quy mô nhỏ hơn quy định này thì không được coi là dự án.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá