DMCA.com Protection Status

Cương quyết loại bỏ những người gây khó doanh nghiệp

TP - Để thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, Quốc hội (QH) yêu cầu Chính phủ và các cơ quan nhà nước trong năm 2017 tăng cường xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và cương quyết loại bỏ những người cản trở, trục lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Theo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2017, sẽ xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, cương quyết loại bỏ những người cản trở, trục lợi, gây khó khăn cho DN, người dân (ảnh minh họa). Ảnh: Hồng Vĩnh.
Theo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2017, sẽ xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, cương quyết loại bỏ những người cản trở, trục lợi, gây khó khăn cho DN, người dân (ảnh minh họa). Ảnh: Hồng Vĩnh.

Siết chặt kỷ luật tài chính

Chiều 7/11, với đa số đại biểu tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2017. Theo đó, mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017 được QH quyết nghị là ở mức 6,7%. Báo cáo giải trình trước QH về mức tăng trưởng trên, ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho hay, trong quá trình thảo luận, có một số ý kiến đề nghị tính toán, cân nhắc tính khả thi của chỉ tiêu tăng trưởng, nhất là trong bối cảnh năm 2016 hạn hán, xâm ngập mặn, lũ lụt tác động xấu đến sản xuất trong những tháng cuối năm và cả năm 2017.

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ QH cho rằng, hiện nay môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng được cải thiện; các kế hoạch lớn như  tài chính, đầu tư công, cơ cấu lại nền kinh tế được thực hiện đồng bộ nên cần phấn đấu quyết liệt nhằm thực hiện mức tăng trưởng cao nhất. Và để đạt được mục tiêu trên, QH yêu cầu tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; phát triển thị trường mua bán nợ, kiểm soát chặt chẽ, xử lý hiệu quả nợ xấu; bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu nợ công và bội chi ngân sách nhà nước.

Về kế hoạch tài chính và đầu tư công, QH yêu cầu quan tâm bố trí vốn đầu tư công cho xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nông nghiệp, nông thôn, các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, các địa phương chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển. QH yêu cầu Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm toán, thanh tra bảo đảm sử dụng có hiệu quả đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp có vốn nhà nước, nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Tập trung chỉ đạo, có biện pháp xử lý sớm các dự án có sử dụng vốn nhà nước đầu tư lãng phí, kém hiệu quả, làm rõ và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan. Tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả các dự án BOT giao thông.

Xử nghiêm nhũng nhiễu, tiêu cực

Về tổ chức bộ máy, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cơ quan đơn vị xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch. Trong đó tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và cương quyết loại bỏ những người cản trở, trục lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và cải cách tiền lương; rà soát việc bổ nhiệm cấp phó và chức danh hàm, báo cáo QH vào kỳ họp cuối năm 2017. Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

QH cũng yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung các giải pháp tạo chuyển biến rõ nét về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, loại bỏ rào cản bất hợp lý. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính gia nhập thị trường của người dân và doanh nghiệp. Thúc đẩy hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có công nghệ hiện đại, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đề ra trong năm 2017

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6 - 7%.

Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5%.

Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31,5% GDP.

Tỷ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP giảm 1,5%.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn giảm 1 - 1,5%, huyện nghèo giảm 4%.

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55 - 57%.

Số giường bệnh trên một vạn dân đạt 25,5 giường.

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,2%.

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,45%.

Tỷ lệ khu công nghiệp, có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn là 87%.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng