Đà Nẵng hợp nhất và giải thể 81 ban chỉ đạo

TP - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ký quyết định giải thể 69 ban chỉ đạo và hợp nhất 12 tổ chức phối hợp liên ngành (còn gọi là Ban chỉ đạo, Hội đồng, Ban quản lý (BQL), Ban điều hành, Tổ công tác, Tổ giúp việc…) trên địa bàn thành phố.

12 tổ chức được hợp nhất gồm: Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện đề án “Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030” và BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Đà Nẵng; Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) bảng giá đất và HĐTĐ giá đất; BCĐ ứng dụng và phát triển CNTT và BCĐ địa phương triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất; Hội đồng (HĐ) Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và HĐ Giáo dục Quốc phòng - An ninh; BCĐ thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2012-2020 và BCĐ Kiểm kê rừng 2013 – 2016; BCĐ thực hiện các chính sách phát triển thủy sản và BCĐ Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá