Đà Nẵng không nhận người ngoài thành phố về cơ quan hành chính

TPO - Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết: Không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về cơ quan hành chính. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND thành phố quyết định.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng.
Người dân đến giao dịch tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng.

Ngày 2/12, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết: Giám đốc Sở vừa có văn bản số 3218 về việc tiếp nhận công chức viên chức ngoài thành phố về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố quản lý.

Theo nội dung văn bản này, trên cơ sở triển khai công văn số 9039 (ngày 6/11/2017) của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo về công tác tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố quản lý, Sở Nội vụ thành phố hướng dẫn quy trình, thủ tục, thẩm quyền giải quyết hồ sơ tiếp nhận.

Theo đó, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết: Không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về cơ quan hành chính. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND thành phố quyết định thì nguyên tắc, quy trình, hồ sơ thực hiện tương tự như tiếp nhận về đơn vị sự nghiệp; thẩm quyền tiếp nhận thực hiện theo phân cấp quản lý công chức. Về điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận công chức, viên chức về đơn vị sự nghiệp, điều kiện riêng đối với việc tiếp nhận giáo viên các cấp, việc áp dụng chính sách ưu tiên thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại công văn số 9039.

Việc tiếp nhận công chức, viên chức không thuộc UBND thành phố quản lý chuyển đến công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố quản lý phải đảm bảo nguyên tắc: đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tiếp nhận phải có chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao chưa sử dụng đáp ứng yêu cầu tại công văn 9039; có vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận phù hợp với đề án  vị trí việc làm đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Người được tiếp nhận phải có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm và đảm bảo các thủ tục hồ sơ theo quy định. Quy trình thực hiện tiếp nhận dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch. Việc bổ nhiệm, xếp lương, chuyển ngạch đối với người được tiếp nhận thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước. Trong trường hợp hồ sơ tiếp nhận nhiều hơn chỉ tiêu tiếp nhận thì áp dụng đối tượng ưu tiên theo công văn 9039 trong xét duyệt hồ sơ.

Về quy trình, thẩm quyền thực hiện tiếp nhận, đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên tự quyết định việc tiếp nhận viên chức, công chức trên cơ sở đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt và thực hiện đúng quy định nhà nước. Trước khi tiếp nhận phải báo cáo với cơ quan chủ quản theo dõi, quản lý, đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố phải báo cáo thông qua Sở Nội vụ…

Sở Nội vụ cũng quy định thời gian tiếp nhận hồ sơ đối với viên chức ngành GD&ĐT, mỗi năm Sở chỉ tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tiếp nhận 1 lần; thời hạn tiếp nhận trước ngày 10/7 hàng năm. Chỉ tiêu tiếp nhận được xác định không quá 10% trong tổng số chỉ tiêu tuyển dụng cho năm học mới. Sở GD&ĐT, UBND quận huyện phải đăng ký trước chỉ tiêu tiếp nhận hồ sơ với Sở Nội vụ ngay thời điểm xác định chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên cho năm học mới, để giữ lại chỉ tiêu tiếp nhận. Sở Nội vụ không giải quyết hồ sơ cho các đơn vị không đăng ký chỉ tiêu tiếp nhận hoặc đề nghị tiếp nhận vượt số chỉ tiêu đã đăng ký. Sở GD&ĐT, UBND quận huyện thông báo công khai chỉ tiêu tiếp nhận đã đăng ký, thông báo thời gian địa điểm tiếp nhận hồ sơ; thực hiện thẩm định, xét duyệt hồ sơ theo quy trình công khai, minh bạch, đúng quy định và gửi sở Nội vụ trước ngày 10/7 hàng năm.

Đối với việc tiếp nhận công chức, viên chức về các đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành khác Sở Nội vụ cho biết: thực hiện theo nhu cầu và hồ sơ của từng trường hợp cụ thể.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá