Đà Nẵng kỷ luật khiển trách 2 cán bộ kê khai tài sản không trung thực

TPO - UBKT Thành ủy Đà Nẵng đã yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc 3 đảng viên; chuyển sang kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm và đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm 2 trường hợp. Kết quả cả 2 trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Ngày 27/5, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết: tính riêng trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy đã tiến hành giám sát và tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tiến hành giám sát chuyên đề kê khai tài sản đối với 75 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (trong đó có 65 người là cấp ủy viên các cấp) tại 13 địa phương, đơn vị.

Qua kiểm tra, giám sát, UBKT Thành ủy đã chỉ ra những hạn chế. Trong đó, nhiều tổ chức Đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3-1-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Quy định số 03-QĐ/TU; bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của nhiều đơn vị chưa làm tốt công tác hướng dẫn và kiểm tra các bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ theo quy định.

Đa số các đảng viên được giám sát chưa nhận thức đầy đủ, nghiêm túc về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc kê khai tài sản; chưa nghiên cứu kỹ các quy định, hướng dẫn về kê khai tài sản, thu nhập nên nhiều trường hợp không kê khai tài sản, thu nhập thuộc quyền sở hữu, sử dụng của vợ/chồng, các thông tin kê khai chưa đầy đủ, rõ ràng, chính xác, nhất là thông tin nhà, đất (kê khai không đầy đủ thông tin giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và sử dụng đất, chưa kê khai thông tin đất gắn liền với nhà đã kê khai…). Nhiều trường hợp chưa giải trình về sự biến động tài sản, thu nhập hoặc giải trình nhưng chưa cụ thể, chưa thể hiện rõ ràng nguồn gốc và giá trị tăng hoặc giảm của tài sản, thu nhập so với năm trước…

Qua giám sát, UBKT Thành ủy đã yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc 3 đảng viên; chuyển sang kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm và đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm 2 trường hợp. Kết quả cả 2 trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng