DMCA.com Protection Status

Đà Nẵng tính nợ tiền sử dụng đất theo giá vàng 1.260.000 đồng/chỉ

TPO - Hàng ngàn hộ dân ở Đà Nẵng thở phào khi Đà Nẵng có văn bản xác định lại số tiền nợ tiền sử dụng đất tính theo giá vàng 1.260.000 đồng/chỉ.

Một góc TP Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hiếu
Một góc TP Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hiếu

Ngày 24/12, UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện Nghị định 79/2019 của Chính phủ.

Theo đó, việc xác định số tiền nợ tiền sử dụng đất, được UBND TP Đà Nẵng căn cứ đề nghị của Sở Tài chính đưa ra cách tính cụ thể đối với các trường hợp.

Cụ thể, đối các hộ gia đình, cá nhân đang còn nợ tiền sử dụng đất theo giá vàng 98% trước ngày 1/7/2007 (kể cả những trường hợp đã quá hạn trả nợ theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng) thì: Căn cứ số lượng vàng còn nợ và giá vàng 98% tại thời điểm ngày 1/7/2007 là 1.260.000 đồng/chỉ để xác định số tiền còn nợ. Số tiền tiền còn nợ được tính: số chỉ vàng còn nợ x 1.260.000 đồng

Đối với các hộ gia đình, cá nhân đang còn nợ tiền sử dụng đất theo giá vàng 98% từ ngày 1/7/2007 đến trước ngày 15/6/2011 thì xác định số tiền còn nợ theo giá vàng tại thời điểm ghi nợ

Cách tính tiền nợ nay chỉ áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa, đền bù được nợ tiền sử dụng đất theo quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của UBND TP Đà Nẵng; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa, đền bù được UBND TP có quyết định cho nợ tiền sử dụng đất; hoặc hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất.

Với các đối tượng nợ tiền sử dụng đất ngoài hai mốc thời gian trên, Điều 2 Nghị định 79/2019 cũng quy định số nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28/2/2021.

Quy định này không áp dụng đối với số tiền sử dụng đất thanh toán nợ mà hộ gia đình, cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Các trường hợp này nếu trả nợ trước ngày 1/3/2021 thì trả theo số tiền đã xác định như trên. Nếu trả nợ từ ngày 1/3/2021 trở về sau thì phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ tương ứng với phần diện tích đất chưa nộp tiền sử dụng đất.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định 06 sửa đổi có hiệu lực từ ngày 11/2/2019, bổ sung giá đất mới. Quyết định tăng giá đất này khiến hàng ngàn người dân nợ tiền đất tái định cư tại TP này phải trả nợ cao gấp 500%-600% so với nợ gốc, khiến người dân bức xúc, phản ánh lên cơ quan chức năng địa phương.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng