DMCA.com Protection Status

Đặc biệt coi trọng chất lượng nhân sự nhiệm kỳ tới

TPO - PGS. TS. Nguyễn Viết Thông nhấn mạnh: Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng nhân sự, phải tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

PGS. TS. Nguyễn Viết Thông. Ảnh BNV
PGS. TS. Nguyễn Viết Thông. Ảnh BNV

Bộ Nội vụ vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 Khóa XII của Đảng và một số dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại hội nghị, PGS. TS. Nguyễn Viết Thông, báo cáo viên cấp Trung ương, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, Chỉ thị số 35-CT/TW nêu rõ, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; vai trò, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế và lòng tin của Nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng lên.

Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, ông Thông nhấn mạnh, phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trên cơ sở đó, PGS. TS. Nguyễn Viết Thông nhấn mạnh đến 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong đó cần tiếp tục đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch về mọi mặt, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ.

Cùng với đó phải đổi mới mô hình tăng trưởng, phù hợp với nền kinh tế thị trường, phù hợp các loại hình sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học vào sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại, chủ động xử lý tốt các vấn đề an ninh phi truyền thống, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững môi trường hòa bình ổn định phát triển; phát huy quyền làm chủ, quyền con người, tăng cường, củng cố niềm tin của dân với Đảng; quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước, rừng, biển, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 11 Khóa XII thật đầy đủ, chu đáo và chất lượng, thiết thực, không qua loa, hình thức. Các cấp ủy đảng có hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp.

“Việc học tập, quán triệt các nghị quyết là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên. Khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung của Nghị quyết, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị”, ông Tuấn nêu.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng