Đại biểu Đại hội Đảng bộ Nghệ An lần thứ XIX báo công với Bác ở Quảng trường Hồ Chí Minh

TPO - Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII và Trưởng các đoàn đại biểu, đại diện cho 448 đại biểu chính thức của Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX dâng hoa, báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Đại biểu Đại hội Đảng bộ Nghệ An lần thứ XIX báo công với Bác ở Quảng trường Hồ Chí Minh

Phát biểu tại Lễ báo công với Bác, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết, năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, trong bối cảnh thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt 7,2%. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao, cuối năm 2020 dự kiến gấp khoảng 1,7 lần so với năm 2015.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Nông nghiệp, nông thôn và nông dân có nhiều khởi sắc, là điểm sáng của cả nước về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay số huyện, xã đạt tiêu chí nông thôn mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và cao hơn mức bình quân cả nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng đồng bộ. Cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng tốt hơn.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tiến bộ. An sinh xã hội, đời sống của nhân dân được quan tâm, cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú ý toàn diện trên các mặt.

Đại biểu Đại hội Đảng bộ Nghệ An lần thứ 19 báo công với Bác ở Quảng trường Hồ Chí Minh - ảnh 1  Đại biểu Đại hội Đảng bộ Nghệ An báo công với Bác.

Tinh thần đoàn kết, dân chủ được lan tỏa rộng rãi; Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại được tăng cường, mở rộng, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với bạn bè trong nước và quốc tế. Những kết quả đã đạt được trong năm năm qua, tạo tiền đề vững chắc để toàn tỉnh Nghệ An bước vào giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An cũng nghiêm túc kiểm điểm và nhận thấy, đến nay kinh tế của tỉnh phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, cơ hội và yêu cầu phát triển. Đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế.

“Trước Anh linh của Bác, và giờ phút diễn ra sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà xin bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; tiếp tục đoàn kết, chủ động đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí và khát vọng vươn lên, tạo bứt phá mới, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; Phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu.

Đảng bộ và nhân dân Nghệ An nguyện suốt đời sống, học tập và lao động theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng