DMCA.com Protection Status

Đại biểu Quốc hội có quyền ứng cử Thủ tướng, Chủ tịch nước

TPO - Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp Quốc hội, Đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) có quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử vào các chức danh Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước…

Đại biểu Quốc hội có quyền ứng cử Thủ tướng, Chủ tịch nước

Dự thảo quy định, tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khoá, QH quyết định số Phó Chủ tịch QH, số Uỷ viên Uỷ ban thường vụ QH. Qua đó, Ủy ban thường vụ QH khoá trước trình số lượng, sau đó ĐBQH thảo luận tại Đoàn. 

Tại các kỳ họp sau kỳ họp thứ nhất, trong trường hợp cần thiết, QH quyết định số lượng các chức danh trên theo đề nghị của Ủy ban thường vụ QH. Ngoài danh sách do Ủy ban thường vụ QH khóa trước đề nghị, ĐBQH có quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử vào các chức danh trên.

Về trình tự bầu Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ QH sẽ trình danh sách đề cử để QH bầu. Ngoài ra, ĐBQH cũng có quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử vào chức danh Chủ tịch nước và có quyền rút khỏi danh sách người ứng cử.

Đối với trình tự bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để QH bầu. Ngoài danh sách do Chủ tịch nước đề nghị, ĐBQH cũng có quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử vào các chức danh này. Người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách người ứng cử.

Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp. Lễ tuyên thệ là một phiên họp toàn thể của QH được tiến hành theo trình tự: QH làm lễ chào cờ, Chủ tọa phiên họp mời lần lượt Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao lên bục danh dự tuyên thệ trước Quốc kỳ, QH làm lễ chào cờ.

QH cũng sẽ quyết định cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Bên cạnh đó, QH cũng miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội sau khi Ủy ban thường vụ Quốc hội trình ra Quốc hội.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng