Đại hội đã giới thiệu ba người vào chức Tổng bí thư

"Qua phiếu tín nhiệm của 1.176 đại biểu, đại hội đã giới thiệu ba người để bầu vào chức vụ TBT. Riêng TBT Nông Đức Mạnh được phiếu giới thiệu rất cao, gần 900 phiếu..."

14 ủy viên Bộ Chính trị mới được bầu đều do BCHT.Ư khóa IX giới thiệu hay có ai do BCH T.Ư khóa X giới thiệu?

Tất cả 14 đồng chí BCT khóa X đều do BCH T.Ư khóa IX giới thiệu và đều trúng cử. BCH T.Ư khóa X không giới thiệu thêm ai để bầu vào BCT.                

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá