"Đại thắng mùa Xuân 1975 - Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam"

Sáng 14/4, hội thảo khoa học đã được tổ chức tại Dinh Thống Nhất (TPHCM) với sự tham dự của nhiều tướng lĩnh, nhà nghiên cứu, những người đã tham gia lãnh đạo và trực tiếp chiến đấu.

Các tham luận trình bày tại hội thảo đã tập trung đề cập đến các vấn đề như sự sáng tạo về nghệ thuật quân sự của chiến tranh cách mạng; bản lĩnh chính trị và tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập tự do" của dân tộc Việt Nam; vai trò của miền Bắc xã hội chủ nghĩa và tiền tuyến lớn miền Nam; trình độ làm chủ khoa học-kỹ thuật quân sự hiện đại đánh thắng chiến tranh bằng vũ khí và phương tiện hiện đại của Mỹ; sức mạnh liên minh chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương và sự ủng hộ to lớn, có hiệu quả của các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là Liên Xô và Trung Quốc và nhân dân tiến bộ trên thế giới.

Mặc dù cuộc chiến được đề cập ở nhiều góc độ khác nhau, song tất cả các tham luận đều thống nhất nhận định thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là "thắng lợi của đường lối quân sự độc lập tự chủ, đúng đắn và sáng tạo của Đảng".

Với quan điểm khách quan, khoa học và với phương pháp tiếp cận đúng đắn, hội thảo sẽ góp phần đánh giá đúng đắn, đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn về nguồn gốc chiến tranh, những nhân tố cơ bản làm nên sức mạnh Việt Nam đánh bại ý chí xâm lược của kẻ thù.

Hội thảo cũng sẽ góp phần làm sáng tỏ hơn các vấn đề và rút ra những bài học kinh nghiệm, các giá trị tinh thần, tạo cơ sở khoa học và thực tiễn vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, thiết thực đóng góp vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Video đang được xem nhiều

Màn múa rồng ăn mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng
Màn múa rồng ăn mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng
XEM VIDEO HAY NHẤT TẠI ĐÂY

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá