DMCA.com Protection Status

Dán nhãn thực phẩm biến đổi gene

TP - Liên Bộ NN&PTNT và KH&CN vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gene bao gói sẵn, có hiệu lực từ 8/1/2016.

Theo đó, sẽ ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gene bao gói sẵn lưu thông tại Việt Nam, có ít nhất một thành phần nguyên liệu biến đổi gene lớn hơn 5% tổng nguyên liệu được sử dụng để sản xuất thực phẩm.

Việc ghi nhãn phải thể hiện rõ bằng tiếng Việt cụm từ “biến đổi gene” bên cạnh tên của thành phần nguyên liệu biến đổi gene, kèm theo hàm lượng trên nhãn sản phẩm. Với những sản phẩm có diện tích để ghi nhãn nhỏ hơn 10 cm2, trên nhãn bắt buộc phải có tên hàng hóa và cụm từ “biến đổi gene”; những nội dung bắt buộc còn lại không thể hiện trên nhãn, phải được ghi trong tài liệu kèm theo hàng hóa.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng