Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhận Huân chương hạng Nhất

TPO - Sáng 9/4, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã kỷ niệm 10 năm thành lập (11/4/2007 – 11/4/2017). Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự buổi lễ và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ Khối.

Sáng 9/4, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã kỷ niệm 10 năm thành lập
Sáng 9/4, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã kỷ niệm 10 năm thành lập

Tại buổi lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, tại thời điểm thành lập, Đảng bộ Khối có 92 Đảng bộ trực thuộc, gần 1 nghìn tổ chức cơ sở Đảng với gần 7 vạn đảng viên. Đến nay Đảng bộ Khối có 63 Đảng bộ trực thuộc, trên 6,5 vạn đảng viên.

Nhận thức sâu sắc công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã tập trung quán triệt, nghiên cứu, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, của Trung ương và Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành những chương trình, kế hoạch thực hiện. Đồng thời ban hành nghị quyết chuyên đề đối với những vấn đề cốt yếu, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chất lượng từng bước được nâng lên. Các Đảng ủy và Uỷ ban Kiểm tra đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hàng năm. Thông qua các đợt kiểm tra giám sát đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng quản lý đảng viên tốt hơn; kịp thời phát hiện, xử lý tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, các vi phạm, đồng thời phát hiện nhân tố mới để phổ cập, nhân rộng.

Cũng trong thời gian qua, Đảng ủy Khối và các cấp đã chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các bộ ngành tích cực triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách và biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước.

Việc xây dựng và thực hành đạo đức công vụ cùng với việc rèn luyện tác phong, phong cách làm việc theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh được xác định là khâu đột phá, xuyên suốt. Từ đó, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được xác định rõ hơn. Nhiều cấp ủy Đảng đã khắc phục được tình trạng chạy theo thành tích, hình thức, khắc phục tình trạng thụ động, ỷ lại cấp trên…

Biểu dương, chúc mừng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về những kết quả, thành tích xuất sắc đạt được trong 10 năm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh, các cấp ủy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương. Thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, đề cao cảnh giác, giữ gìn bí mật của Đảng, Nhà nước, gắn với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Với những thành tích và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ Khối đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng