DMCA.com Protection Status

Đảng bộ KTNN đã thực hiện xong quy trình 5 bước về nhân sự

TPO - Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã thực hiện xong quy trình 5 bước về nhân sự giới thiệu Ban Chấp hành, thống nhất giới thiệu 40 đồng chí để bầu 35 vào Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng ủy KTNN báo cáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương vể công tác chuẩn bị Đại hội
Đảng ủy KTNN báo cáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương vể công tác chuẩn bị Đại hội

Ngày 17/7, Kiểm toán Nhà nước cho biết, đến đầu tháng 6/2020, toàn bộ 34 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ KTNN đã tổ chức thành công Đại hội. Đối với 24 Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ trực thuộc, đại hội đã bầu 175 cấp ủy viên. Trong đó có 54 người tham gia cấp ủy lần đầu, 27 cấp ủy viên là nữ, độ tuổi dưới 35 có 4 trường hợp. Với 10 chi bộ cơ sở và bộ phận, đại hội đã bầu 35 cấp ủy viên, trong đó 11 người tham gia cấp ủy lần đầu, 12 cấp ủy viên là nữ.

Đáng lưu ý, có 2 Đảng bộ tổ chức Đại hội điểm và bầu trực tiếp bí thư. Hầu hết nhân sự trúng cử đều đúng với phương án nhân sự do cấp ủy chuẩn bị. 2 đơn vị đại hội điểm (Đảng bộ KTNN chuyên ngành VI và Đảng bộ KTNN khu vực VII) bầu bí thư trực tiếp đạt tỷ lệ 100%. Ban chấp hành các đơn vị có nhiều đổi mới, nhiều cán bộ trẻ, cán bộ nữ được cơ cấu vào cấp ủy và đảm bảo tính kế thừa.

Phó Tổng KTNN Nguyễn Quang Thành, Phó Bí thư Đảng ủy KTNN đánh giá, các tổ chức đảng đã làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội. Việc xây dựng Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 – 2022, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được triển khai với tinh thần dân chủ, lựa chọn được những cán bộ bảo đảm đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực theo đúng quy định của Trung ương, tạo sự đồng thuận cao nên đạt kết quả cao trong bầu cử.

Liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự và giới thiệu nhân sự vào cấp uỷ Đảng bộ KTNN khoá mới, Tiểu ban nhân sự Đại hội cho biết, đã rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp. Trong đó chú trọng quy hoạch người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, bổ sung những nhân tố mới, có đức, có tài, có triển vọng phát triển, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ để giới thiệu và làm cơ sở xây dựng đề án và phương án nhân sự.

Đảng bộ KTNN đã thực hiện xong quy trình 5 bước về nhân sự giới thiệu Ban Chấp hành. Qua đó thống nhất giới thiệu 40 đồng chí để bầu 35 vào Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ban Thường vụ giới thiệu 13 để bầu 11 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy giới thiệu 8 để bầu 7 đồng chí.

Dự kiến Đại hội Đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ KTNN được tổ chức vào hai ngày 3 và 4/8/2020.

Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước (KTNN) là Đảng bộ cấp trên cơ sở, có 34 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 14 Đảng bộ cơ sở, 10 Đảng bộ bộ phận, 4 chi bộ cơ sở và 6 chi bộ trực thuộc với tổng số trên 1.500 đảng viên, chiếm tỷ lệ gần 70% trong tổng số cán bô, công chức, viên chức và người lao động.

 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng