Hòa Bình:

Đảng bộ tỉnh đầu tiên thực hiện Đại hội

TPO - Ngày 15/9, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hòa Bình cũng là Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên tiến hành Đại hội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Đại hội.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Đại hội.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, có 12/15 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra, 3/15 chỉ tiêu không so sánh được do Trung ương thay đổi tiêu chí đánh giá.

Báo cáo tại Đại hội, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và củng cố hệ thống chính trị tuy có chuyển biến tích cực nhưng hiệu quả lãnh đạo của một số nơi còn hạn chế. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy và một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, kiểm tra, phân công nhiệm vụ của đảng viên ở cơ sở có nơi còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo quản lý chưa thực sự phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu. 

Ở một số địa phương, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chưa được phát huy. Cá biệt có một số tổ chức đảng thiếu sức chiến đấu và không đủ năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh.

Nếu không tính giá trị tăng thêm của Công ty Thủy điện Hòa Bình vẫn còn 2 chỉ tiêu về tăng trưởng và cơ cấu kinh tế của tỉnh không đạt mục tiêu đề ra. Doanh nghiệp bị giải thể hoặc ngừng hoạt động còn nhiều. Một số công trình phải dãn tiến độ, dừng khởi công, chậm đưa vào sử dụng.

Sang giai đoạn 2016 – 2020, Hòa Bình đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,5 – 9%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hàng năm bằng khoảng 35% GRDP. Thu ngân sách nhà nước tăng 17%/năm. Đến năm 2020: GRDP bình quân đầu người đạt 60 – 65 triệu đồng.

Giải pháp được tỉnh Hòa Bình đề ra là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế, tăng cường mở rộng liên kết vùng, trước hết với thành phố Hà Nội nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiêu thụ hàng hóa nông sản và khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch. 

Thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, trong đó tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh đầu tư nâng cấp đô thị thành phố Hòa Bình lên đô thị loại II, vùng trung tâm huyện Lương Sơn và vùng trung tâm huyện Mai Châu lên đô thị loại IV, khu vực Chợ Bến, huyện Lương Sơn, khu vực Bãi Nai, huyện Kỳ Sơn lên đô thị loại V. 

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đường cao tốc Hòa Lạc – thành phố Hòa Bình và các dự án quốc lộ, đường tỉnh và đường liên huyện, liên xã quan trọng, phấn đấu đến năm 2020, hệ thống quốc lộ, đường tỉnh cơ bản đưa vào cấp kỹ thuật…

Hòa Bình cũng tập trung chiến lược phát triển mạnh ngành du lịch nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh lĩnh vực này. Trước mắt tập trung các tuyến, điểm du lịch Quốc gia Mai Châu và một số nơi có tiềm năng như Lạc Thủy, Kim Bôi, Cao Phong… 

Quyết định công nhận Mo Mường, Chiêng Mường là di sản văn hóa cấp quốc gia, xây dựng lộ trình lập hồ sơ nghiên cứu khoa học trình UNESCO công nhận Sử thi Mo Mường là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đảng bộ đã triển khai có kết quả bước đầu Nghị quyết Trung ương 4 của Bộ Chính trị, tạo được chuyển biến trong giữ gìn đạo đức và lối sống. 

Tuy nhiên, Hòa Bình vẫn còn những hạn chế, yếu kém khi vẫn còn là tỉnh nghèo, quy mô kinh tế nhỏ, chất lượng cạnh tranh thấp. Cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực thấp, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, năng suất chất lượng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp còn thấp, sản phẩm dịch vụ còn đơn điệu, chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe trong nhân dân còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo còn cao…

Chủ tịch nước đề nghị phân tích rõ nguyên nhân để khắc phục có hiệu quả hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, đồng thời Hòa Bình cần tận dụng thế mạnh của tỉnh để phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư… Chủ tịch nước đề nghị Ban chấp hành khóa mới của tỉnh phải thực sự là một khối đoàn kết thống nhất, thực hiện thành công các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá