Đảng phải thích ứng với việc lãnh đạo một xã hội dân chủ

TP - Sáng 20/4, tại Hội trường Ba Đình, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển đã có bài phát biểu “vo” với chủ đề: “Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng” gây chú ý đã nhận được 2 lần vỗ tay và làm hội trường sôi động hẳn lên.

Ông Tuyển mở đầu: Chúng ta đang rơi vào tình trạng là có nhiều việc, nhiều cấp ủy Đảng can thiệp quá sâu vào hoạt động của chính quyền và các tổ chức trong hệ thống xã hội. 

Điều ấy dẫn đến, nếu như sự việc diễn ra một cách thuận buồm xuôi gió thì thành tích là thuộc về sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, còn khuyết điểm thì không ai chịu trách nhiệm, bởi vì tất cả đã được thông qua cấp ủy!

Mục tiêu của chúng ta là xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Nhưng Đảng phải  lãnh đạo hoàn thiện dân chủ để có thể hoàn thiện được một xã hội dân chủ.

Đảng cũng phải lãnh đạo hoàn thiện một Nhà nước pháp quyền để có thể bảo đảm công bằng và văn minh trong xã hội.

Phải mở rộng dân chủ thực sự cho dân

Có thể nói dân chủ không chỉ là động lực mà còn là mục tiêu. Biết phát huy dân chủ sẽ phát huy được sáng kiến của mọi cá nhân sẽ làm xã hội chúng ta trở nên năng động hơn. Chúng ta đều biết, các sáng kiến trước ngày đổi mới đều xuất phát từ từng cá nhân. Đảng chúng ta nắm lấy, tổng kết và hoàn thiện nó để hình thành đường lối.

Cần làm rõ mối quan hệ  giữa dân chủ và tập trung. Tôi quan niệm rằng “dân chủ” đặt trước “tập trung” hay “tập trung” đặt trước “dân chủ” không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là phải phân định rõ vị trí từng cụm từ.

Đối với tôi, dân chủ vừa là điểm xuất phát vừa là đích đến, còn “tập trung” không có vị thế bằng “dân chủ”, “tập trung” chỉ là nguyên tắc để giải quyết các ý kiến khác nhau trong một xã hội dân chủ để bảo đảm dân chủ cho đa số. Theo tôi, Đảng phải dành rất nhiều thời gian để hoàn thiện thiết chế dân chủ.

Chúng ta đã làm được một số việc theo hướng này nhưng chưa phải là ý thức thường trực của toàn Đảng, phải biến xây dựng xã hội dân chủ thành lý tưởng của Đảng. Đảng phải biết thích ứng với việc lãnh đạo một xã hội dân chủ.

Làm được như thế thì bản lĩnh của Đảng sẽ được nâng cao, Đảng sẽ bớt quan liêu, gần dân hơn; cùng với phát triển kinh tế để nâng cao đời sống kinh tế văn hóa, Đảng sẽ được nhân dân tin yêu và mãi mãi suy tôn mình là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo sự nghiệp cách mạng.

Nhà nước pháp quyền để đảm bảo công bằng, văn minh

Chúng ta phải chú ý đến việc xây dựng một xã hội pháp quyền. Không có Nhà nước pháp quyền thì không thể có một xã hội công bằng và văn minh.

Phải minh định rõ nội dung lãnh đạo của Đảng-mà theo tôi là 4 vấn đề.

Thứ nhất, Đảng lãnh đạo để đảm bảo định hướng của sự phát triển và xác định các mối quan hệ lớn nhằm đảm bảo định hướng đó. Đảng không can thiệp vào các công việc cụ thể, các dự án cụ thể.

Thứ hai, Đảng lãnh đạo công tác an ninh quốc phòng và thống lĩnh các lực lượng vũ trang để đảm bảo chúng ta mãi mãi giữ  được độc lập dân tộc.

Thứ ba, Đảng lãnh đạo  xây dựng một  thiết chế dân chủ để bảo đảm quyền dân chủ cho nhân dân. Lý tưởng của Đảng, độc lập dân tộc và dân chủ của nhân dân là lý tưởng mà chúng ta suốt đời chiến đấu.

Thứ tư, Đảng phải  xây dựng một Nhà nước pháp quyền để quản lý xã hội. Tất nhiên Đảng lãnh đạo thông qua công tác cán bộ. Còn những việc khác phải để cho Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội chủ động làm và tự chịu trách nhiệm, trước sự kiểm tra và giám sát của xã hội.

Quang Đông (ghi)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá