Đảng trong sạch, nhân dân mới theo

TP - Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Ngô Hai - nguyên UV T.Ư Đảng, nguyên Phó Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương cho biết, 45 năm trước trong Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Bác đang cùng bà con nông dân thử nghiệm máy cấy mới ở ngoại thành Hà Nội năm 1961. Ảnh: Tư liệu
Bác đang cùng bà con nông dân thử nghiệm máy cấy mới ở ngoại thành Hà Nội năm 1961. Ảnh: Tư liệu

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu ý “Xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa, tinh thần cho xã hội mới là công việc rất lớn lao”. Người tiên lượng “Đây là cuộc chiến đấu khổng lồ để xóa đi những gì cũ kỹ hư hỏng, để xây dựng những cái mới mẻ, tốt tươi”. Vì vậy, Người căn dặn “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Tuy nhiên gần đây, Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nhận định “so với những thành tựu trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thành tựu trong lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng; chưa đủ để tác động có hiệu quả xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh”.

“Theo tôi tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường đã khiến cho đạo đức, thuần phong mỹ tục bị mai một và không còn giữ được tinh thần của ông cha. Mất văn hóa là mất gốc và mất gốc là mất tất cả”, ông Hai nói.

Sinh thời Bác thường nhắc nhở cán bộ đảng viên: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Câu nói tưởng chừng như đơn giản ấy lại mang đậm tính nhân văn, đạo đức và giáo dục cán bộ đảng viên của Bác đối với người cán bộ cách mạng.

Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay nêu “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”.

Ông Hai cho rằng, Nghị quyết T.Ư 4 đã nhìn thẳng vào sự thật đã nêu được vấn đề cốt yếu những nguy cơ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiên lượng. Thực tế hiện nay nhiều cán bộ đảng viên vì lợi ích của mình, gia đình mình, nhóm mình nêu những tấm gương xấu, nên không thể thu hút được quần chúng. 

Đó là thực trạng “Nói một đằng, làm một nẻo”, khiến người dân không tin, không phục. Vì vậy, Đảng phải củng cố lại lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Phải để cho dân giám sát cán bộ, đảng viên

Nhớ lại, cách nay tròn 69 năm, chỉ với 5.000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 giành độc lập dân tộc. Điều đó cho thấy lý tưởng cách mạng có sức hút mọi giai tầng xã hội, từ những người nông dân chân lấm tay bùn tới các trí thức ở nước ngoài đều một lòng theo Đảng. 

“Tôi thấy rằng muốn tạo đồng thuận xã hội, niềm tin trong nhân dân, Đảng phải nắm bắt được lòng dân để đưa ra những chính sách phù hợp với nhân dân, không thể để chính sách trên trời rơi xuống. Thứ hai, phải có cơ chế để nhân dân công khai giám sát cán bộ, đảng viên, để “công – tư” không còn nhập nhằng. Mọi cán bộ, bất kể giữ chức vụ gì cũng đều chịu sự giám sát của nhân dân”. 


Ông Nguyễn Ngô Hai
Có được thắng lợi lớn lao ấy là bởi mỗi đảng viên và cán bộ đã “thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư” như lời Bác dạy. Bác lúc nào cũng nói về việc nêu gương. Bản thân Người là tấm gương sáng ngời với tinh thần “lấy dân làm gốc” và “dĩ công vi thượng”. Vì thế, Người tạo được niềm tin mãnh liệt trong toàn Đảng, toàn dân. 

Chúng ta học tập Bác ở tầm tư tưởng, đạo đức, lối sống, sự nhất quán từ lời nói đến hành động, suốt đời gắn bó máu thịt với dân và vì dân mà làm. Theo gương Bác, chúng ta cần thực hành dân chủ, từ dân chủ trong Đảng đến dân chủ trong xã hội, phát huy quyền làm chủ của dân, tẩy trừ tệ quan liêu, tham nhũng để bảo vệ dân, không làm tổn hại đến quyền và lợi ích của dân. 

Bác dạy “Muốn cho quần chúng nghe lời mình, làm theo lời mình thì người đảng viên, từ việc làm, lời nói đến cách ăn ở làm thế nào cho dân tin, dân phục, dân yêu”. Chính vì thế, trong Di chúc, Người đã căn dặn “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá