Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư đi đầu công tác an sinh xã hội

TPO - Trong năm 2014, các đơn vị trong Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương dẫn đầu cả nước trong công tác an sinh xã hội và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về xóa đói giảm nghèo: ủng hộ trên 2.668 tỷ đồng và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ với số kinh phí 389 tỷ đồng.

Tuyên dương 244 Bí thư chi bộ tiêu biểu

Trong năm 2014, công tác chính trị, tư tưởng được Đảng uỷ Khối quan tâm, coi trọng và có nhiều đổi mới, cải tiến phương pháp công tác theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.  

Các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 8,9 (khóa XI) được triển khai học tập, quán triệt, xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghiêm túc, cụ thể bằng nhiều hình thức phong phú sáng tạo và hiệu quả.

Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, cấp ủy, đảng viên và người đứng đầu được đề cao, phát huy. Công tác xây dựng Đảng được cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo hiệu quả, thiết thực.Công tác kiểm tra, giám sát đúng quy trình, quy định và đảm bảo khách quan, có tính giáo dục, ngăn ngừa, cảnh báo.

Đảng bộ Khối đã được tổ chức thành công Lễ tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu xuất sắc trong lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của. Qua đó đã chọn lựa chọn 244 Bí thư chi bộ tiêu biểu trong toàn Đảng bộ Khối, tuyên dương và báo cáo kết quả trực tiếp với đồng chí Tổng Bí thư Trung ương Đảng; biểu dương kịp thời các nhân tố điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.

Công tác nắm bắt, nghiên cứu, phản ánh dư luận xã hội cũng được Đảng bộ Khối duy trì thường xuyên, kịp thời phản ánh, đề xuất giải quyết các vấn đề băn khoăn, thắc mắc, quan tâm của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

Một số vấn đề nổi lên về tư tưởng, tâm trạng, dư luận của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối về tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, về việc làm, thu nhập, đời sống người lao động; về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép Giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã được trao đổi, nắm bắt và phản ánh kịp thời.

Trong năm 2014, các đơn vị trong Khối dẫn đầu cả nước trong công tác an sinh xã hội và thực hiện Nghị quyết 30 a của Chính phủ về xóa đói giảm nghèo: ủng hộ trên 2.668 tỷ đồng và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ với số kinh phí 389 tỷ đồng. Các đơn vị trong Khối tham gia hỗ trợ, tài trợ 126 tỷ đồng để ủng hộ lực lượng Cảnh sát biển và lực lượng Kiểm ngư đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển của tổ quốc, ủng hộ xây dựng các công trình biển đảo phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.

Chủ động nắm bắt những vấn đề bức xúc

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2015, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương xác định tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối để tham mưu, đề xuất với cấp ủy giải quyết, tạo sự đồng thuận ở các doanh nghiệp trong Khối.

Năm 2015 cũng là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015. Vì vậy, cần chuẩn bị tốt công tác tổ chức, nhân sự chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp. Tập trung xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp và chương trình hành động khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đã được chỉ ra qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Về công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ Khối sẽ tập trung xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015 ngay từ những tháng đầu năm; chú trọng vào kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị "Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng", việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và các nghị quyết, kết luận của Đảng ủy Khối năm 2013 - 2014.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 06/12/2013 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối; Chỉ thị số 06-CT/ĐUK ngày 21/3/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

Cùng với đó lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; về thực hiện chính sách an sinh xã hội, ủng hộ đồng bào bị bão lũ, thiên tai, công tác từ thiện nhân đạo.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá