Đánh giá để tạo động lực cho nhân viên

“Quản lý và đánh giá kết quả công việc” là một phần nội dung của khóa đào tạo “Nghề nhân sự” được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo Quản trị Kinh doanh INPRO. Khóa đào tạo được khai giảng vào ngày 2/11/2007.

Đánh giá nhân viên thế nào để tạo động lực lao động?
Năng suất làm việc = năng lực + động lực làm việc. Theo ý kiến của các chuyên gia Trung tâm đào tạo INPRO và những người làm Nghề nhân sự, đối với nguồn nhân lực tại Việt Nam, tỷ lệ trong phép toán này luôn là: động lực lớn hơn năng lực. Điều đó cũng có nghĩa, việc quản lý và đánh giá nhân viên cần dựa trên cơ sở chú trọng vào động lực.

Đánh giá nhân viên là việc cần thiết phải làm. Tuy nhiên hiện nay, không nhiều các doanh nghiệp Việt Nam có được một mô hình đánh giá hoàn chỉnh. Đánh giá nhân viên là vấn đề khá nhạy cảm, vậy làm thế nào để cải thiện tình hình này sau mỗi lần đánh giá?

Quy trình đánh giá được thực hiện theo các bước: xây dựng mục tiêu, theo dõi từng giai đoạn công việc, đánh giá và điều chỉnh (bao gồm cả thưởng, phạt và kế hoạch đào tạo, huấn luyện lại).

Trong quy trình này, vai trò của bộ phận nhân sự là lập form mẫu biểu đánh giá và xây dựng năng lực đánh giá cho cán bộ quản lý trực tiếp. Tuy nhiên, điều quan trọng (nhưng đôi khi chưa được các doanh nghiệp chú trọng đúng mức) là sự trao đổi, đối thoại trong cả quy trình.

Để mục tiêu đánh giá đạt được kết quả tốt, cần có sự trao đổi, thậm chí là đàm phán, thương lượng giữa bộ phận nhân sự và các trưởng bộ phận khác. Để các giai đoạn đánh giá được tiến hành đầy đủ và không mang tính “chống đối”, bộ phận nhân sự phải trao đổi, hướng dẫn các trưởng bộ phận khác và nhân viên hiểu rõ giá trị của công tác đánh giá cũng như các bước tiến hành.

Và cuối cùng, để việc đánh giá, điều chỉnh mang tính khách quan, cũng cần có những cuộc trao đổi, đối thoại giữa các bên, đảm bảo thỏa mãn cả nhu cầu về tâm lý của nhân viên và nhu cầu về giá trị của doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Nam Phương, chuyên gia tư vấn về phát triển quản lý nguồn nhân lực, đồng thời là Giảng viên cao cấp của khóa học “Nghề nhân sự” của Trung tâm Đào tạo Quản trị Kinh doanh INPRO cho biết: “Quản lý đánh giá kết quả công việc phải tạo tâm lý cho nhân viên cảm nhận được họ được nhiều hơn mất. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ giữa các bộ phận và giữa các trưởng bộ phận với nhân viên".

"Mục tiêu cuối cùng của đánh giá là nâng cao năng lực và tạo động lực làm việc cho nhân viên, để họ luôn mong muốn làm việc và tận tụy với doanh nghiệp” - bà Phương nói.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá